"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Eylül 2021

Powershell MySQL Bağlantısında “Fatal error encountered during command execution” Hatası ve Çözümü

Powershell’in uzun süren MySQL bağlantısı sırasında verdiği “Exception calling “ExecuteNonQuery” with “0” argument(s): “Fatal error encountered during command execution.”” hatası ile ilgili uygulanan çözüm anlatılmıştır.