"Enter"a basıp içeriğe geçin

Excel Makro ile Host Alan Adı Listesinden IP Adresi Listesini Alma

Siber güvenlik konularıyla ilgilenen, BT işiyle uğraşanlar, BT sistem mühendisleri ya da SEO işiyle uğraşanlar zaman zaman host adreslerine topluca ping atıp bu hostların ayakta olup olmadığını, ayaktaysa ip adreslerinin ne olduğunu bilmek isteyebilirler.

Bu işlem için farklı alternatif yöntemler ve araçlar mevcut ancak ben ufak bir Excel makrosu ile bunu hallettim. Makro şöyle çalışıyor. Öncelikle TumHostIPleriniGetir fonksiyonu içerisindeki VBA kodu, A2 hücresinden itibaren A sütunundaki tüm dolu hücrelerdeki host isimlerini alarak bunlara WMI (Windows Management Instrumentation) altyapısını kullanarak ping atıyor ve ayakta olanların ip adreslerini alarak, B2 hücresinden itibaren ip karşılıklarını B sütunundaki hücrelere, A sütunundaki host isimlerine karşılık gelecek şekilde yazıyor.

Makroyu ister xlsm formatında buradan indirebilir, isterseniz aşağıdaki VBA makro kodu halini kendi Excel dosyanıza kopyala-yapıştır yaparak kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Sub TumHostIPleriniGetir()
  
  IpHucreleriniTemizle
  
  Dim strHostAdi As String
  Dim strIpAdresi As String
  
  Application.ScreenUpdating = True
  
  For introw = 2 To ActiveSheet.Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
    strHostAdi = ActiveSheet.Cells(introw, 1).Value
    strIpAdresi = HostIpAresiniAl(strHostAdi)
    If strIpAdresi = "Kapalı" Then
      ActiveSheet.Cells(introw, 2).Value = strIpAdresi
      ActiveSheet.Cells(introw, 2).Font.Color = RGB(150, 0, 0)
    Else
      ActiveSheet.Cells(introw, 2).Value = strIpAdresi
      ActiveSheet.Cells(introw, 2).Font.Color = RGB(0, 150, 0)
    End If
  Next
End Sub

Function HostIpAresiniAl(p_sHostAdi)
  Dim wmiQuery
  Dim objWMIService
  Dim objPing
  Dim objStatus

  wmiQuery = "Select * From Win32_PingStatus Where Address = '" & p_sHostAdi & "'"

  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
  Set objPing = objWMIService.ExecQuery(wmiQuery)

  For Each objStatus In objPing
    If objStatus.StatusCode = 0 Then
      HostIpAresiniAl = objStatus.ProtocolAddress
    Else
      HostIpAresiniAl = "Kapalı"
    End If
  Next
End Function

Function Ping(p_sHostAdr)
  Dim objshell, boolcode
  Set objshell = CreateObject("wscript.shell")
  
  boolcode = objshell.Run("ping -n 1 -w 1000 " & p_sHostAdr, 0, True)
  
  If boolcode = 0 Then
    Ping = True
  Else
    Ping = False
  End If
End Function

Sub IpHucreleriniTemizle()
  Range("B2:B" & Rows.Count).Clear
End Sub

Kaynaklar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir