"Enter"a basıp içeriğe geçin

Oracle’da Düz Dosyalardan Veri Sorgulama (External Tables)

Harici tablolar (External Tables), Oracle’ın veritabanları dışında düz dosyalarda depolanan verilerin sorgulanmasını sağlayan teknolojisidir. SQL*Loader tarafından yüklenebilen herhangi bir formatta saklanan herhangi bir veriye erişmek için ORACLE_LOADER sürücüsü kullanılır. Harici tablolar üzerinde DML işlemleri gerçekleştirilemez ancak select, join veya sort işlemleri yapılabilir. Ayrıca harici tablolar için view ve synonymler oluşturulabilir. Verilerin hazırlanmasına gerek olmadığı ve paralel olarak sorgulanabildiği için veri ambarlarının ETL sürecinde faydalıdırlar. Sık sorgulanan tablolar için kullanılmamalıdır.

Sorgulanacak verileri içeren dosyaları (Countries1.txt, Countries2.txt) indirin. Ardından Oracle veritabanı makinası üzerinde bir konuma kaydedin.

$mkdir /data_dir
$ cp Counrtries1.txt Countries2.txt /data_dir/

Ve bu klasörü Oracle veritabanına tanımlayalım.

CREATE OR REPLACE DIRECTORY ext_table_data_dir AS '/data_dir';

Ardından CREATE TABLE … ORGANIZATION EXTERNAL ifadesini kullanarak harici tabloyu oluşturalım. Bu ifade, Oracle veritabanına dosyayı nasıl işleyeceğini ve verileri nasıl yükleyeceğini anlatan bir metadata tanımlar.

CREATE TABLE countries_ext_table (
country_code VARCHAR2(5),
country_name VARCHAR2(50),
country_language VARCHAR2(50)
)
ORGANIZATION EXTERNAL (
TYPE ORACLE_LOADER
DEFAULT DIRECTORY ext_table_data_dir
ACCESS PARAMETERS (
RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
FIELDS TERMINATED BY ','
MISSING FIELD VALUES ARE NULL
(
country_code CHAR(5),
country_name CHAR(50),
country_language CHAR(50)
)
)
LOCATION ('Countries1.txt','Countries2.txt')
)
PARALLEL 5
REJECT LIMIT UNLIMITED;

Harici tablo oluşturulduktan sonra artık normal bir tablo gibi sorgulanabilir.

SQL> SELECT * FROM countries_ext_table ORDER BY country_name;

COUNT COUNTRY_NAME         COUNTRY_LANGUAGE
----- ---------------------------- -----------------------------
ENG  England           English
FRA  France            French
GER  Germany           German
IRE  Ireland           English
SCO  Scotland           English
USA  Unites States of America   English
WAL  Wales            Welsh

7 rows selected.

SQL>

Eğer yüklenecek dosyalar uygun dizine kaydedilmezse, aşağıdaki sonuç görüntülenecektir.

SQL> SELECT * FROM countries_ext_table ORDER BY country_name;
SELECT *
*
ERROR at line 1:
ORA-29913: error in executing ODCIEXTTABLEOPEN callout
ORA-29400: data cartridge error
KUP-04040: file Countries1.txt in EXT_TABLE_DATA_DIR not found
ORA-06512: at "SYS.ORACLE_LOADER", line 14
ORA-06512: at line 1

SQL>

Sorunsuz çalışıyorsa tablo için viewlar oluşturabiliriz.

CREATE OR REPLACE VIEW english_speaking_countries AS
 SELECT *
 FROM  countries_ext_table
 WHERE country_language = 'English'
 ORDER BY country_name;

SELECT *
FROM  english_speaking_countries;

COUNT COUNTRY_NAME         LANGUAGE
----- ---------------------------- ----------------------------
ENG  England           English
IRE  Ireland           English
SCO  Scotland           English
USA  Unites States of America   English

4 rows selected.

SQL>

Dosyaları harici tablo tarafından okunmadan önce işlemek için PREPROCESSOR deyimi kullanılır. Bu deyim özellikle sıkıştırılmış dosyaları okumak için yararlıdır, çünkü bu sıkıştırılmış dosyalar işlenmeden önce PREPROCESSOR deyiminin tanımladığı komut ile açılır ve doğrudan harici tablo işlemine aktarılırlar.

CREATE OR REPLACE DIRECTORY exec_dir AS '/bin';

CREATE TABLE countries_ext (
 country_code   VARCHAR2(5),
 country_name   VARCHAR2(50),
 country_language VARCHAR2(50)
)
ORGANIZATION EXTERNAL (
 TYPE ORACLE_LOADER
 DEFAULT DIRECTORY ext_tab_data
 ACCESS PARAMETERS (
  RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
  PREPROCESSOR exec_dir:'zcat'
  FIELDS TERMINATED BY ','
  MISSING FIELD VALUES ARE NULL
  (
   country_code   CHAR(5),
   country_name   CHAR(50),
   country_language CHAR(50)
  )
 )
 LOCATION ('Countries1.txt.gz','Countries2.txt.gz')
)
PARALLEL 5
REJECT LIMIT UNLIMITED;

Çalıştırılabilir dosyayı veya komut dosyasını içeren dizine EXECUTE yetkisi verilmelidir.

Komut satırı parametrelerinin belirtilmesi gerekiyorsa, bunun için bir komut dosyası oluşturulabilir ve bu komut dosyası PREPROCESSOR deyimiyle çağırılması gerekir. Örneğin çalıştırılabilir dizinde, “my_unzip.sh” adlı aşağıdaki içeriğe sahip bir çalıştırılabilir dosyamız olduğunu varsayarsak:

!/bin/bash
/bin/gunzip -c $1

PREPROCESSOR deyimini aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz.

PREPROCESSOR exec_dir:'my_unzip.sh'

Tanımlı Harici Tabloları Görme

[DBA|ALL|USER]_EXTERNAL_TABLES viewları, harici tablolar hakkındaki bilgileri görüntüler.

SELECT COUNT(*) FROM dba_external_tables;

 COUNT(*)
----------
    194

1 row selected.

SQL>

Kaynaklar

 1. ORACLE-BASE – External Tables : Querying Data From Flat Files in Oracle, URL: https://oracle-base.com/articles/9i/external-tables-9i

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir